Výsledky výstav:

 

Špeciálna výstava CC a DC, Povoda   - 31. 07. 2010 - tr. mladých - V3                       - rozhodca -  Levente M.

MVP Bratislava                 - 22. 08. 2010 - tr. mladých - V1                                                               - Tchistjakova L.

MVP Nitra- canis              - 20. 11. 2010 - tr. mladých - V3                                                                - Václavík M.

MVP Trenčín                    - 23. 01. 2011 - tr. stredná - V3                                                                - Piskay V.

CV Senec                        - 03. 06. 2011 - tr. stredná - V1 CAC                                                        - Piskay V.

MVP Nitra                        - 05. 06. 2011 - tr. stredná - V1 CAC                                                       - Ridarčíková G.

Klubová výstava Povoda    - 30. 07. 2011 - TR. otvorená - V1 CAC                                              - Benkovský M.

MVP Bratislava                 - 20. 08. 2011 - tr. otvorená - V2  R.CAC                                              - Staviarska V.

MVP Bratislava                 - 21. 08. 2011 - tr. otvorená - V2  R.CAC                                              - Selimovič I.

MVP Trenčín                     - 29. 01. 2012 - tr. otvorená - V1 CAC, CACIB                                      - Bierwolf H.

Splnené podmienky pre udelenie titulu Šampión Slovenskej republiky !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Victory show Bratislava   - 18. 02.2012 -  champion of champions - Best of queen - 2 x V1 CAC  - Schimpf O.

Splnené podmienky pre udelenie titulu Grand šampión Slovenskej republiky !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Klubová výstava Liptovská Sielnica - 14. 04. 2012 - tr. šampiónov - V2 R.CAC                           - Bíroš M.

CACIB Komárom             - 27. 05. 2012 - tr. šampiónov - V1 CAC                                               -  Sovinska M.

Špeciálna výstava CC a DC, Povoda - 28. 07. 2012 - tr. šampiónov - V1 CAC                           - Ridarčíková G.

CACIB Komárom            - 20. 10. 2012 - tr. šampiónov - V1 CAC                                              -  Balogh Katalin Dr.

CACIB Komárom            - 21. 10. 2012 - tr. šampiónov - V1 CAC, Res. CACIB                         - Hartmann Gyorgy

CACIB Nitra                   - 01. 12. 2012 - tr. šampiónov - V1 CAC                                          - Bíroš M.

Klubová výstava Galanta - Kaskády - 10. 05. 2014 - tr. čestná - V1                                         - Mariano Di Chicco

CACIB Komárom          - 07. 06. 2014 - tr. šampiónov - V1 CAC, CACIB, BOB                          - Szabó Béla

Splnené podmienky pre udelenie titulu Šampión Maďarska !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Špeciálna výstava Liptovská Sielnica - 27. 09. 2014 - tr. čestná -V1                                        - Ridarčíková G.

EPEIROS CUP - Šoporňa - 20.06.2015 - Socializačný test - absolvovala s výborným bodovým hodnotením ( 46 bodov )

EPEIROS CUP - Šoporňa -21:06: 2015 - tr. čestná - V1                                                         - Savvas Hadjisavvas

EPEIROS CUP - Šoporňa - 21.06.2015 - udelený titul -EPEIROS UNIVERSAL ( najvyššie bodové hodnotenie z výstavy + testu socializácie )

Klubová výstava Martin Vrútky Piatrova - 12.09.2015 - tr. šampionov - V3                               - Paola Micara Watten